top of page

רציתי לומר לך תודה

על כל הדברים שלמדתי ממך, על כל השיעורים שעברתי בזכותך, על זה שהיום אני מי ומה שאני בגללך.


רציתי להודות לך, על כל הפעמים שהתרחקת, נעלמת, לא היית זמין... על ידי כך גרמת לי ללמוד להיות שם בשביל עצמי, מבין?


מודה לך מכל הלב, על כל אכזבה, סבל וכאב. בזכות זה גיליתי כמה אני חזקה ומי באמת אותי אוהב.


תודה על כל הקושי והמורכבות, היום כבר נטולת אובססיה ותלותיות. יודעת איך באמת צריכה להיראות זוגיות.


באמת תודה על הכל, עברתי תהליך ואני במקום שאני אוהבת את עצמי, שלמה עם עצמי, מגשימה את היעוד שלי. יותר לא אפול...0 views0 comments
bottom of page