top of page

מי מפחד מחודש תמוז

כמו מזל החודש, סרטן, זהו חודש עם הרבה רגישות ואמוציות. מלחמות פנימיות וחיצוניות. חודש בו נחווה את כל קשת הרגשות, וגם האינטואיציות יותר חדות.

השם של המזל בעצם מגלם בתוכו את הדרך להתמודד עם התקופה - סר = הסר טן = טינה (שליליות, תסכול, כעס)

בהיסטוריה קרו בחודש זה אירועים לא פשוטים לעם ישראל - פריצת חומות ירושלים, שבירת לוחות הברית, חזרתם של המרגלים מארץ ישראל עם חוות דעת שלילית ובכך מניעת כניסתם של בני ישראל לארץ.

גם ככה לא פשוט כרגע מאחר ומרקורי בנסיגה - תקלות, תאונות, ויכוחים, העלבויות, אי הבנות... הנסיגה מסתיימת ב-22/6, ההשפעה כמה ימים אחרי, אבל... התקופה היותר מאתגרת מתחילה ב-17 לתמוז ומסתיימת ב-9 באב - תקופת בין המצרים (27.6 - 18.7).

כביכול נראה שלפנינו חודש / תקופה לא פשוטים, אבל אל לנו לשכוח - מתי נגלה האור הכי גדול? מאילו מצבים אנחנו לומדים / צומחים / גדלים הכי הרבה? אם הכל טוב, אם הכל בסדר, אז הכל נשאר אותו דבר. שום דבר לא משתנה.

תמוז הוא חודש חסר, 29 ימים בלבד - כאשר אנו לא מרגישים בחוסר אנחנו גם לא יכולים לתקן אותו. רק כאשר "חסר" לנו משהו אנחנו פועלים.

לכן, מדי פעם יש תקופות מאתגרות, על מנת להביא לתשומת ליבנו את החסרונות, להניע אותנו לפעולה, לטפל במה שדורש תיקון. "ספינה הכי בטוחה כשהיא עוגנת בנמל, אך לא לשם כך נועדו ספינות" - ויליאם שד0 views0 comments
bottom of page