top of page

לא כל אחד נועד להישאר בחיינו לנצח.

כל כך הרבה חברות / ידידים יצאו מחיינו לאורך השנים... הם סיימו את תפקידם והתנתקו.

כך גם בזוגיות. לא כל אחד נועד להיות שם לתמיד. הם באו להעביר אותנו שיעור, היה להם תפקיד.

האם נצליח ללמוד מהשיעור הזה? לצמוח מהחוויה? האם נפיק לקחים ותובנות מהמשבר שהיה?

אולי יום אחד נבין למה הכל קרה, כמה הכל מדויק ואיך לכל דבר יש סיבה. ואולי אולי, ביום מן הימים אפילו נגיד על כך תודה רבה...


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page