top of page

לא כל אחד נועד להישאר בחיינו לנצח

רבים הם האנשים, חברות, ידידים יצאו מחיינו לאורך השנים...

הם סיימו את תפקידם והתנתקו.


כך גם בזוגיות. לא כל אחד נועד להיות שם לתמיד.

הם באו להעביר אותנו שיעור, היה להם תפקיד.


האם נצליח ללמוד מהשיעור הזה? לצמוח מהחוויה?

האם נפיק לקחים ותובנות מהמשבר שהיה?


אולי יום אחד נבין למה הכל קרה, כמה הכל מדויק ואיך לכל דבר יש סיבה.

ואולי אולי, ביום מן הימים אפילו נגיד על כך תודה.


0 views0 comments
bottom of page